• 0 212 291 19 86 (pbx)
 • info@kalita.net

Tüm kalitatif araştırma yöntemleri ve ihtiyaca yönelik offline /online mobil yaratıcı teknikler.
Grup tartışmaları, derinlemesine görüşmeler, gözlem, eşlikli deneyim/alışveriş, kalitatif panel, etnografik araştırmalar.

Ad-hoc kantitatif araştırmalar

NE TÜR?

 • Ambalaj, İsim, Logo Testleri
 • İç Görü Saptama Araştırmaları
 • İhtiyaç ve Motivasyon Araştırmaları
 • Konsept Testleri
 • Kullanım, Tutum ve Davranış Araştırmaları
 • Mağaza ve Alışveriş Deneyimi
 • Marka Algısı ve Performansı Araştırmaları
 • Memnuniyet, Sadakat ve Beklenti Araştırmaları
 • Reklam Araştırmaları
 • Tetikleyiciler / Bariyerler Araştırmaları
 • Ürün Testleri