• 0 212 291 19 86 (pbx)
  • info@kalita.net

Tüm kalitatif araştırma yöntemleri ve ihtiyaca yönelik offline /online mobil yaratıcı teknikler.
Grup tartışmaları, derinlemesine görüşmeler, gözlem, eşlikli deneyim/alışveriş, kalitatif panel, etnografik araştırmalar.

Ad-hoc kantitatif araştırmalar

NE TÜR?

  • Ambalaj, İsim, Logo Testleri
  • İç Görü Saptama Araştırmaları
  • İhtiyaç ve Motivasyon Araştırmaları
  • Konsept Testleri
  • Kullanım, Tutum ve Davranış Araştırmaları
  • Mağaza ve Alışveriş Deneyimi
  • Marka Algısı ve Performansı Araştırmaları
  • Memnuniyet, Sadakat ve Beklenti Araştırmaları
  • Reklam Araştırmaları
  • Tetikleyiciler / Bariyerler Araştırmaları
  • Ürün Testleri